Reformer Özel Ders Ücretleri

R E F O R M E R    Ö Z E L    D E R S    Ü C R E T L E R İ
Nakit K. Kartı SÜRE
REFORMER 1 kişi / 1 ders 150 TL 175 TL 1 Saat
REFORMER 1 kişi / 5 ders 675 TL 795 TL 1 Saat
REFORMER 1 kişi / 10 ders 1200 TL 1400 TL 1 Saat
REFORMER 1 kişi / 20 ders 2000 TL 2350 TL 1 Saat
  • 10 derslik ve 20 derslik paket alanlara sadece bir defa için ilk ders ücretsiz.
  • 10 derslik paketlerin kullanım süresi 2 Ay, 20 lik paketlerin kullanım süresi 4 aydır.